STENG

STATIKA

  • Stavebně konstrukční řešení
  • Statické posudky
  • Výpočty detailů
  • Posudky dynamiky

VÝKRESY TVARU A VÝZTUŽE

  • Kreslíme 3D pomocí Allplan Engineering
  • Výkazy a výpisy výztuže
  • Výstupy ve formátu .abs pro armovny

VÝKRESY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

  • Dokumentace pro DSP i DPS
  • Montážní a výrobní dokumentace